1. Zmapovanie súčasného stavu
  2. Inventúra
  3. Vzdelávací modul
  4. Súbor pomôcok a návrhov
  5. Súbor pomôcok na zvýšenie povedomia
  6. Rôzne

 


 

 

 

1. Zmapovanie súčasného stavu

VER2 PdCH_zmapovanie príƒin_dok O1

 


 

 

 

2. Inventúra

Inventúra

 


 

 

 

3. Vzdelávací modul

” VYŠKOLIŤ ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV V METODIKE VÝUČBY NA STAVENISKU “

 


 

 

 

4. Súbor pomôcok a návrhov

Súbor návrhov

 


 

 

 

 

5. Mallette Outils Sensibilisation

 

vidéos : url-youtube-channel-pedagogie-de-chantier

 

 


 

 

 6. ROZNE

stakeholders network

6. Rôzne