Etudes et Chantiers Corsica (Μέλος της Εθνικής Ένωσης Εtudes et Chantiers UNAREC)

Αυτή η εταιρεία ενσωματώνει το στόχο της στη λαϊκή εκπαίδευση και στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τον στηρίζει σε βασικές αρχές στις οποίες δίνει έννοια μέσω των δράσεων της και του τρόπου που τις εφαρμόζει στα εργαστήρια και τα εργοτάξια που οργανώνει. Πρωταρχική σημασία έχει η ανθρώπινη προσωπικότητα, οι χρόνοι εκμάθησης οργανώνονται με στόχο να υπηρετούν τη συνειδητοποίηση των ατομικών δυνατοτήτων, η επικοινωνία, η αλληλεγγύη, η συμμετοχή και ο σεβασμός στη διαφορά βρίσκονται στο επίκεντρο των εργαστηρίων και εργοταξίων. Η υπευθυνότητα σε ένα συμμετοχικό έργο, το άνοιγμα στον κόσμο για μια συνολική αντίληψη και η ανταλλαγή εμπειριών, η δυνατότητα για καθεμιά και για καθένα να επικοινωνεί, να αξιολογεί, να σκέφτεται, να αναλαμβάνει επιχειρήσεις να υποστηρίζει τη συμμετοχή του πολίτη στην ανάπτυξη του περιβάλλοντός του.

Σε καθημερινή βάση στην Κορσική συνεισφέρει στην υποστήριξη κυρίως των αποκλεισμένων από την εργασία ατόμων, συμμετέχοντας μαζί μ’αυτούς στην προστασία, τη διαμόρφωση, τη διαχείριση, στη διατήρηση και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας περιοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δίνει προτεραιότητα με τις παρεμβάσεις της σε εναλλακτικές μορφές παρεμβάσεων που πειραματίζονται στην μεθοδολογία της εκπαίδευσης στο εργοτάξιο προς όφελος νέων ανέργων και που προέρχονται από σχολική διαρροή, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται όλο και πιο πολύ από την απασχόληση.
www.ec-corsica.eu

 

Etudes et Chantiers Κεντρικής Γαλλίας – ECEC

Στην περιοχή της Auvergne (Κεντρική Γαλλία), 38% των μισθωτών κάτω των 35 ετών έχουν υπερβολικά προσόντα και πτυχία σε σχέση με τη θέση απασχόλησής τους δηλ. 3 μονάδες πάνω από τον μητροπολιτικό μέσο όρο. Αυτή η κατάσταση τιμωρεί όσους δεν έχουν αποκτήσει έναν τίτλο σπουδών, εφόσον οι θέσεις που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν καταλαμβάνονται εν μέρει από τους πτυχιούχους. Οι μη πτυχιούχοι νέοι της Auvergne, αντιμετωπίζουν έτσι περισσότερες δυσκολίες για την ένταξη στην αγορά εργασίας απ’ ότι ο μέσος όρος.

Για τους φορείς της περιφέρειας το διακύβευμα συνίσταται στην υποστήριξη των νέων σε μια διαδικασία επιστροφής στην κατάρτιση προκειμένου να αποκτήσουν μια εξειδίκευση που να συνάδει με τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση της οποίας στόχος είναι, στον ορίζοντα του 2020 το ποσοστό των νέων που θα έχουν πρόωρα εγκαταλείψει το σχολείο να κατέβει στο 10%. Πρόκειται για μια υποστήριξη προς κάθε νέο που εγκατέλειψε την εκπαίδευση προκειμένου να καθορίσει τους στόχους του και εν συνεχεία να ακολουθήσει μια διαδικασία επανένταξης, προτείνοντας του μια λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του, στις ικανότητές του και στο εργασιακό περιβάλλον.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού εφαρμόζονται διάφορες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές λύσεις. Μπορεί να αφορούν την προσφορά κλασσικής αρχικής κατάρτισης ή καινοτόμες προσέγγισης προς τους νέους. Σ΄αυτό το τελευταίο πλαίσιο εντάσσεται το έργο «εκπαίδευση στο εργοτάξιο» Πέρα από τη διακρατική του διάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το έργο στοχεύει στην εφαρμογή αυτής της παιδαγωγικής μεθόδου σε ένα «σχολείο εργοτάξιο» κατάλληλο για νέους 16 έως 18 ετών με κίνδυνο σχολικής διαρροής. Έτσι προστίθεται μια νέα παιδαγωγική λύση, εφαρμοστική, στις ήδη υπάρχουσες περιφερειακές πρωτοβουλίες.

Η ECED προήλθε από την Εθνική Ένωση Etudes et chantiers , που ιδρύθηκε το 1962 και από το 1979 έχει έδρα την περιοχή της Auvergne. Υλοποιεί κάθε χρόνο 25 «εργοτάξια» σε διάφορες αγροτικές ή αστικές περιοχές. Απασχολεί σήμερα 120 άτομα, 30 από τα οποία είναι μόνιμοι υπάλληλοι και κάθε χρόνο προστίθενται 15 εθελοντές ή νέοι που κάνουν πρακτική άσκηση.

Η ένωση λαϊκής εκπαίδευσης Etudes et chantiers δηλώνει ότι παίζει το ρόλο επιχείρησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και εργάζεται στην κατεύθυνση της εξέλιξης των ατόμων μέσω της ανάπτυξης των περιοχών.
Δίνει διάφορες μορφές πολιτικής δράσης στην εκπαίδευση στο εργοτάξιο (ένταξη μέσω οικονομικής δραστηριότητας, διεθνής εθελοντισμός, ευρωπαϊκή συνεργασία…) από το τοπικό ως το διεθνές επίπεδο.
Έχει την πρόθεση να προσφέρει στις περιοχές του Massif central (κεντρικός ορεινός όγκος της Γαλλίας) μια εναλλακτική προσέγγιση καινοτόμου οικονομίας, χρήσιμης κοινωνικά.

Η ECED, σήμερα πειραματίζεται και σε άλλες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης στο εργοτάξιο, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στους νέους που βρίσκονται ή κατευθύνονται προς τον αποκλεισμό να εξοικειωθούν με τον κόσμο της εργασίας (έργα ομαδικά, πραγματική παραγωγή, εκμάθηση τεχνογνωσίας) επωφελούμενοι παράλληλα μιας κατάρτισης και μιας κατάλληλης υποστήριξης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ένωση αναπτύσσει νέες συνεργασίες με στόχο κυρίως την ίδρυση επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικού χαρακτήρα στη λογική των επαγγελματικών κλάδων που απαντούν στις τοπικές ανάγκες (αρχιτεκτονική κληρονομιά, περιβάλλον, κοινωνία…).

Ο στόχος με όρους ένταξης είναι να επωφεληθούν όλων των ευκαιριών προκειμένου να αποκτήσουν ένα επάγγελμα που είναι κατάλληλο για τους ίδιους και που να τους ενδιαφέρει μέσω μιας κατάρτισης, μιας απασχόλησης, μιας κινητικότητας.
http://etudesetchantiers.org/espace-centralg

 

Ο οργανισμός M-PROMEX

με έδρα το Kysucké Nové Mesto, πρωτεύουσα νομού και έδρα της υπο-περιφέρειας του κάτω Kysucké (τμήμα της περιφέρειας του Kysucké και της περιφέρειας της Ζilina). Η περιφέρεια Kysucké βρίσκεται στα βόρεια της Σλοβακίας και συνορεύει με την Πολωνία και τη Τσεχία.

Η περιφέρεια Kysucké χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο κατάρτισης σε σχέση με άλλες περιφέρειες ή με το εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με μελέτες που εκπονήθηκαν από τους Οργανισμούς Απασχόλησης της Περιφέρειας, οι άνεργοι χαμηλού επιπέδου εξειδίκευσης ελάχιστα ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανάπτυξη. Από ίδια εμπειρία η M-Promex κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα. Οι νέοι που εγκατέλειψαν νωρίς το σχολικό σύστημα και βρίσκονται χωρίς καμμία εξειδίκευση, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν δεξιότητες τεχνογνωσίας, να αναπτύξουν τις γενικές τους ικανότητες μέσω της κατάρτισης ή της συμμετοχής σε προγράμματα προετοιμασίας για την ενεργό ζωή ή για συνεταιριστική συνεργασία ή να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης που να μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

Η εταιρία M-PROMEX ασχολείται με τον κοινωνικό προσανατολισμό και την προσφορά υπηρεσιών. Ο κοινωνικός προσανατολισμός εκφράζεται με την υποστήριξη της απασχόλησης των ατόμων με δυσκολίες (άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναίκες και νέοι) καθώς και με την επεξεργασία προγραμμάτων που αφορούν κοινό με δυσκολίες (προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη).

Η εταιρεία αποτελείται από 2 τμήματα.

 1. Δύο εργαστήρια προστασίας (παραγωγή υφαντουργικών προϊόντων, επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων) όπου απασχολούνται κατά προτεραιότητα άτομα με ειδικές ανάγκες. Από τους 22 υπαλλήλους της εταιρίας 15 είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.
 2. Το τμήμα ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων που στοχεύει στην σύνταξη και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξης/ συμβουλευτικής για ευάλωτο κοινό.

www.mpromex.sk

 

CEC (Eυρωπαϊκή Επιτροπή Συντονισμού)

Στο Βέλγιο οι επιχειρήσεις κατάρτισης μέσω της εργασίας (στη Βαλλονία) και τα εργαστήρια κατάρτισης μέσω εργασίας (Βρυξέλλες) εξασφαλίζουν την κατάρτιση με πραγματικές συνθήκες εργασίας ή σε εργαστήρια πρακτικής άσκησης για άτομα με δυσκολίες ένταξης. Προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη, όμως εδώ και λίγο καιρό αυξάνεται ο αριθμός νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο και που χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων από τρόπους γνωστικής οργάνωσης που σηματοδοτούνται από τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και της κοινωνικής δικτύωσης. Η γνωστική τους λειτουργία είναι διαφορετική από το ενημερωτικό κοινό αλλά και των νέων των προηγούμενων ετών. Επιπλέον αυτοί οι νέοι έφθασαν στην αγορά εργασίας σε ένα διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο που επηρεάζει τη σχέση τους με τον ορισμό της εργασίας. Παρ’ όλο που στο Βέλγιο οι φορείς άρχισαν να ξανασκέπτονται τον τρόπο εκπαίδευσης στο εργοτάξιο ως εναλλακτική προσέγγιση για της σχολική διαρροή. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και χρειάζεται επεξεργασία και εμπλουτισμό με νέες εφαρμοστικές πρακτικές. Τα ποσοστά της σχολικής διαρροής από το 2000 στο Βέλγιο βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως από τα ποσοστά σε επίπεδο Βελγίου καλύπτουν διαφορές μεταξύ περιφερειών.

Η πιο ανησυχητική κατάσταση στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Βρυξελλών: το ποσοστό της σχολικής διαρροής είναι σαφώς πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Πέρασε από 20,7% σε 18,9% από το 2001. Το Βέλγιο δεσμεύτηκε να κατεβάσει το ποσοστό διαρροής στο 9,5% μέχρι το 2020.

Η δράση του CEC εντάσσεται σ’ αυτό το πλαίσιο. Στόχος του είναι η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων με διάφορους φορείς που ασχολούνται κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο με την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των πληθυσμών με χαμηλή ειδίκευση στην αγορά εργασίας, προσφέροντάς τους μια σειρά δεξιοτήτων (τεχνικές, συμπεριφερολογικές ….) καταρτίσεις ,εργασιακές εμπειρίες σχετικές με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Το CEC συγκεντρώνει 22 μέλη που αντιπροσωπεύουν περίπου 850 φορείς (επαγγελματικές σχολές, κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις κατάρτισης μέσω απασχόλησης, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις…..) σε 14 χώρες-μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Το CEC έχει εμπειρία πάνω από 18 χρόνια στη διαχείριση, το συντονισμό και τη διάδοση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ισότητα, Progress, LLP, Daphe) και ένα δίκτυο αναφοράς για τη δημιουργία εταιρικών συμπράξεων με στόχο την υλοποίηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της ένταξης νέων και ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση.
www.cecasbl.org

 

Ν.ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ-Ι.ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΕΚ ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ

Το ΚΕΚ ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ βρίσκεται σε μια δυσμενή ζώνη σε οικονομικό και κοινωνικο επίπεδο.

Στην περιοχή υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας με υπερεκπροσώπιση του νέου πληθυσμού και παρουσιάζει υψηλό αριθμό μεταναστών. Παραδοσιακά η Ήπειρος ήταν τόπος γνωστός για τους τεχνίτες της πέτρας που κατασκεύασαν εντυπωσιακά έργα σε όλη την περιφέρεια, και πέρα από τα όριά της. Η χρήση της πέτρας στην κατασκευή και στη συντήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελεί σήμερα σημαντικό κλάδο απασχόλησης κυρίως και λόγω του τουριστικού δυναμικού και της πολεοδομικής νομοθεσίας για μεγάλο αριθμό παραδοσιακών οικισμών.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΚ επιθυμεί σήμερα τη διατήρηση αυτής της τεχνογνωσίας και την κατάρτιση των νέων στα επαγγέλματα και στις τεχνικές της λιθοδομής, πράγμα που από τη μια πλευρά θα τους έδινε τις τεχνικές δεξιότητες για είσοδο στην αγορά εργασίας και από την άλλη θα συνεισέφερε στη διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το ΚΕΚ ΝΕΟ ΘΕΤΙΚΟ ασχολείται με τον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκμάθησης και κατάρτισης και διαθέτει ένα συνολικό δυναμικό κατάρτισης 150 ατόμων.

Οι κύριες δραστηριότητές του είναι:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και η εκμάθηση και η πιστοποίηση ενοτήτων κατάρτισης
 • Ανάδειξη των ανθρώπινων πόρων (στελέχη, εκπαιδευτές, διοικητικό προσωπικό, τεχνικοί)
 • Συνεργασία με δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε κατάρτιση των ανέργων.
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών στον τομέα της κατάρτισης και της εκμάθησης
 • Τεχνική συμβουλευτική προς τους φορείς και τις επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Χρήση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου περιβάλλοντος κατάρτισης και εκμάθησης.

www.kekneothetiko.gr

 

CEFAL EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA – (Ευρωπαϊκή και Συνεταιριστική Επιχείρηση Κατάρτισης)

Η CEFAL είναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που ιδρύθηκε το 1972 έχει 3 παραρτήματα, 2 στην επαρχία της Ravenna και 1 στην επαρχία της Bologna, πιστοποιημένα από την περιφέρεια της Emilia Romagna και διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI EN ISO 9001.

Ασχολείται με την προώθηση της ολιστικής ανάπτυξης των ατόμων και την υποστήριξη μιας ενταξιακής, αλληλέγγυας και βιώσιμης ανάπτυξης της κοινωνίας μέσω παρεμβάσεων στον τομέα της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης ανοιχτών στις κοινωνικές αλλαγές και ευέλικτων σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις που εμφανίζονται για θέματα της περιοχής (οι νέοι και οι οικογένειές τους, οι ενήλικες, οι φορείς, το οικονομικό και παραγωγικό σύστημα, οι κοινωνικές και ιδιωτικές οργανώσεις).

Από το 1994 συνέταξε και διαχειριστικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλες χώρες της Ε.Ε. τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο (από το 2010 και με το Μεξικό) και απέκτησε σχέσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για αναπτυξιακές δραστηριότητες σε συνδυασμό με καινοτόμα μοντέλα και εργαλεία, ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτομιών, εμπειριών στην εκπαίδευση στην κοινωνική ένταξη και στην τοπική ανάπτυξη, με την ευρεία έννοια. Οι σπουδαιότεροι ιστορικά τομείς δράσεις που ανάπτυξε η CEFAL είναι η κατάρτιση των νέων (κυρίως 15-18 ετών) και οι παρεμβάσεις κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης για άτομα με δυσκολίες (όλων των ηλικιών). Οι δράσεις της CEFAL χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικές μεθόδους που αναφέρονται στην εναλλαγή, στην εκμάθηση μέσω πρακτικής εμπειρίας στην εργασιακή εμπειρία με την ευρεία έννοια και από το 2011 στη διαχείριση μιας επιχείρησης κατάρτισης (εκπαιδευτικό εστιατόριο ανοιχτό στο κοινό).

Με τα τρία παραρτήματά της στη Bologna, τη Faenza και το Lungo, η CEFAL το 2012-2013 διαχειρίστηκε διετή προγράμματα για σύνολο 400 σπουδαστών εκ των οποίων 80 στον τομέα της εστίασης.

Πρέπει να υπογραμμιστεί η ολιστική προσέγγιση της CEFAL σε σχέση με τον τόπο, που μεταφράζεται σε μακροπρόθεσμη συνεργασία με τους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιφέρειας και με μια ευρεία διεθνή συνεργασία.

Η CEFAL συνεργάζεται με διάφορα δίκτυα όπως:

 • τη CEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντονισμού), Ευρωπαϊκό δίκτυο αποτελούμενο από 22 φορείς που αντιπροσωπεύουν συνολικά 850 οργανώσεις (μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τοπικούς φορείς, κέντρα κατάρτισης, κοινωνικούς συνεταιρισμούς…) σε 14 χώρες-μέλη της Ε.Ε.
 • Η Ένωση ORIUS της οποίας η CEFAL είναι ιδρυτικό μέλος (μέσω ενός Leonardo da Vinci μεταφορά καινοτομίας), συμμετέχει στο PREUSE, το θεματικό ευρωπαϊκό δίκτυο για την ανακύκλωση και την επανάχρηση των απορριμμάτων.
 • Η ENSIE (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κοινωνική Ένταξη των Επιχειρήσεων)
 • Η AIMFR (Διεθνής Ένωση που διαχειρίζονται σε εν γένει αγροτικά περιβάλλοντα, σχολεία-οικογένειες ή κέντρα κατάρτισης που εφαρμόζουν τη μέθοδο της εναλλαγής.

Η CEFAL διαθέτει προσωπικό με δεκαετή πείρα στην αρχική κατάρτιση των νέων. Ενεργεί σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Scuola Centrale Formazione (SCF), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συγκεντρώνει 45 φορείς που διαχειρίζονται περίπου 95 κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σε 11 περιφέρειες του Βορρά, του Κέντρου και του Νότου της Ιταλάις.
www.cefal.it

 

Université de Bologna
Neothetiko
Mpromex
Etudes et chantiers Corsica
Etudes et chantiers central
Erasmus+
Cefal
CEC

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής επιτροπής.